เกี่ยวกับเรา

บริษัท จิระ โลจิสติกส์ จำกัด
สั่งซื้อ สอบถาม ปรึกษาฟรีกลับหน้าหลัก
Jira Logistics Logo

บริษัทเริ่มดำเนินการธุรกิจตั้งแต่ปี พศ. 2550 โดยให้บริการขนส่งวัตถุดิบก่อสร้างเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ขายวัตถุดิบก่อสร้างคลอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยดำเนินการธุรกิจหลักๆในพื้นที่ทางอีสานของประเทศไทยและทางกรุงเทพตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

วัตถุดิบหลักที่เราจัดหาและทำการขนส่งคือ หิน 3/4, หินฝุ่น, ทราย และ อื่นๆ ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตคอนกรีตชั้นนำของประเทศไทยได้แก่ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง, บจก. คิวมิกซ์ซัพพลาย และ บจก. ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง (CPAC) มายาวนานเป็นระยะเวลาถึง 10 ปี ค่านิยมหลักของทางบริษัทคือการรับผิดชอบต่องานและการบริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยมโดยคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีการวางแผนสต๊อคและบริหารการจัดการสินค้าและขนส่งเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

เรามุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าโดยคำนึงถึงเป้าหมายของเวลา คุณภาพ และ การบริหารต้นทุนสินค้า  บริการของเรามีความยืดหยุ่นและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มความประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เราแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ และยินดีที่จะได้ร่วมงานและเป็นพันธมิตรใหม่กับบริษัทของคุณ

จิระ โลจิสติกส์