4 เรื่องที่ควรรู้ก่อนเริ่มการ “ถมที่ดิน”

ราคาย่อมเยาว์ เกรดคุณภาพ ปรึกษาฟรี
สั่งซื้อ สอบถาม ปรึกษาฟรีกลับหน้ารวมสินค้า

“การถมที่ดิน” คือขั้นตอนแรกเริ่มของการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ้านจัดสรร โรงงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องมีการลงโครงสร้าง เพื่อให้พื้นที่มีความสูงในระดับมาตรฐานที่ดีพอสำหรับการทำขั้นตอนต่อไป แต่การถมที่ดินนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่การนำดินมาเท-ฝัง-กลบเท่านั้น แต่ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกตั้งแต่ก่อนทำไปจนถึงหลังถมเสร็จเรียบร้อย โดยคอนเทนต์นี้ Jira Logistics ได้ถือโอกาสมาทำความเข้าใจเข้าใจกับ 4 เรื่องที่ควรรู้ก่อนเริ่มการ “ถมที่ดิน”

ทำไมต้องถมที่ดินก่อนเริ่มก่อสร้าง

การถมที่ดินคือวิธีการพื้นผิวหน้าดินบริเวณก่อสร้างเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจตามมาได้ในอนาคต เช่น ดินทรุดตัว, การระบายในภายในพื้นที่, ปรับความสูงที่ดินให้เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งในการถมที่ดินจะต้องคำนึงถึง 3 ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดปัญหาภายหลังดังนี้

  • ลักษณะพื้นที่บริเวณนั้น ควรตรวจสอบให้รอบด้านตั้งแต่ความสูง-ต่ำของพื้นเพื่อคำนวณปริมาณของดินที่ใช้ถม, ปัญหาน้ำท่วมใช้เวลาระบายน้ำนานแค่ไหน เพราะน้ำท่วมส่งผลโดยตรงต่อชั้นดินทำให้ดินอ่อนตัวง่าย อาจจะอัดชั้นดินให้แน่นกว่าปกติ
  • ระดับความสูง-ต่ำของที่ดิน ควรเทียบกับพื้นถนนหรือบ้านหลังอื่น ๆ ในละแวกนั้นเพื่อคำนึงถึงปัญหาที่จะมาในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมขัง โดยทั่วไปการถมที่ดินควรถมให้สูงกว่าถนนประมาณ 50-100 ซ.ม. เพื่อป้องกันการยุบตัว
  • ระยะเวลาที่ดินจะปรับตัว โดยปกติหลังจากถมที่ดินเสร็จไม่ควรเริ่มการก่อสร้างทันที ควรทิ้งระยะเวลาให้ชั้นดินมีการปรับตัวให้คงที่ประมาณ 6-12 เดือน เพราะดินที่ถมใหม่ ๆ มีโอกาสทรุดตัวได้ ทั้งนี้การใช้รถบดอัดดินก็สามารถช่วยร่นระยะเวลาการปรับตัวของดินได้เช่นกัน หรือทำควรคู่กันไประหว่างใช้รถบดอัดกับปล่อยให้ติดปรับตัวตามเวลาได้เช่นกัน

วัตถุดิบที่เหมาะสำหรับถมที่ดิน

ตามปกติของการถมที่ดินมักจะใช้วัตถุดิบในการถมอยู่ 5 อย่าง เพื่อใช้งานความเหมาะสมของพื้นที่และระดับชั้นดินที่ควรใช้ โดยมีวัตถุดิบดังนี้

  • ดิน – ใช้ในส่วนที่ต้องการปรับระดับพื้นที่เยอะ หรือกลมหลุมบ่อค่อนข้างเยอะเพื่อลดต้นทุน
  • ทรายถม – เช่นเดียวกับดิน ใช้ในส่วนที่ต้องการปรับระดับเยอะ หรือหลุมบ่อค่อนข้างเยอะเพื่อลดต้นทุน แต่งานจะออกมาดีกว่าการใช้ดินถม
  • ทรายหยาบ – เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการปรับสภาพพื้นผิวชั้นบนสุด
  • ลูกรัง – ใช้งานคล้ายกับดินถม เพื่อปรับระดับชั้นสูงต่ำ
  • หินคลุก – ใช้ส่วนสุดท้ายในการบดอัดพื้นผิวที่ดินให้มีความแน่น

ข้อกฎหมายที่ควรรู้ในการถมที่ดิน

ข้อกฎหมายหลัก ๆ เกี่ยวกับการถมที่ดินจะถูกแบ่ง 2 ฝ่ายคือ “ผู้ขุดดิน” กับ “ผู้ถมดิน” ซึ่งทีมงานขุดดินจำเป็นต้องยื่นขออนุญาตขุดดินและถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล) ตามแบบที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 39 โดยผู้ขุดห้ามนำไปจำหน่ายโดยไม่มีการได้รับอนุญาตแต่ถ้านำไปใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ของเจ้าของที่ดินเองสามารถนำไปใช้ได้

ฝ่ายผู้ถมดิน ตามกฎหมายถมที่ดินมาตรา 26 ผู้ใดประสงค์จะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

วิธีการคำนวณราคาถมที่ดินที่ควรจะเป็น

การคำนวณราคาถมที่ดิน เบื้องต้นเจ้าของที่ดินจะต้องรู้ว่าพื้นที่มีกี่ตารางเมตร และควรถมดินที่ความหนากี่เซนติเมตร เช่น พื้นที่ 500 ตารางเมตร ปูหนา 30 เซนติเมตร นำ 500 (ตารางเมตร) x 0.3 (ความหนา) จะได้เท่ากับ 150 คิว (ปริมาณดินถมที่ต้องการใช้) จากนั้นถ้าต้องการคิดจำนวนคิวเป็นตัน ให้นำ 150 x 1.5 จะได้เท่ากับ 225 ตัน หรือเทียบกับรถบรรทุกเทรลเลอร์ดั๊มประมาณ 7-8 พ่วง ส่วนราคาจะขึ้นอยู่กับระยะทางและวัตถุดิบแต่ละแหล่ง

เมื่อได้ปริมาณดินที่แน่นอนแล้ว ให้นำไปเปรียบเทียบราคากับผู้รับเหมาที่กำหนดมาให้ เพื่อคำนวณราคาที่เหมาะสมในการถมที่ดินครั้งนี้ ส่วนมากผู้รับเหมาจะคิดราคาเป็นคิว หรือไม่ก็ราคาต่อ 1 คันรถ ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้จะมีความคุ้มค่าที่ไม่เท่ากัน

สรุปถึงสิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มถมที่ดิน

ในการถมที่ดินแต่ละครั้ง ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยหลายเรื่องด้วยกันตามที่กล่าวไปข้างต้นทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของที่ดินจำเป็นต้องรู้เอาไว้ เพื่อให้การปรับปรุงที่ดินเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น ทั้งในเรื่องของจุดประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อกำหนดวิธีการถมที่ดินที่เหมาะสมที่สุด รวมไปถึงข้อกฎหมายที่จำเป็นต้องทำให้ถูกต้องเพราะถ้าหากเรื่องนี้มีปัญหาก็ไม่สามารถทำขั้นตอนต่อไปได้เลย ดังนั้นควรศึกษาเรื่องกฎหมายเป็นอย่างดี และสุดท้ายคือเรื่องของการคำนวณราคา ต้องตามให้ทันผู้รับเหมาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมไม่ถูกกดราคาจนเกินไป ทั้งหมดนี้จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าการถมที่ดินมีอะไรมากกว่าหลายคนคิดไว้

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถาม ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ คลิ๊กที่นี่ !!

ติดต่อฝ่ายขาย:

082-962-6944 (คุณพีรพล)
Line@: @jiralogistics

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถาม ผ่านทางไลน์ คลิ๊กที่นี่ !!

ติดต่อฝ่ายขาย:

082-962-6944 (คุณพีรพล)
Line@: @jiralogistics

บทความอื่นๆ จากเรา

“รถหัวลาก” หัวใจหลักของงานขนส่งที่ธุรกิจโลจิสติกส์ขาดไม่ได้

“รถหัวลาก” หัวใจหลักของงานขนส่งที่ธุรกิจโลจิสติกส์ขาดไม่ได้

ธุรกิจโลจิสติกส์ถือเป็นวงการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจอื่น ๆ แทบทุกแขนง เพราะไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหน ๆ ก็ต้องใช้บริการขนส่งสินค้าทั้งหมด ซึ่ง 1 ในคีย์สำคัญของโลจิสติกส์คือยานพาหนะที่เป็นเครื่องมือในขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็น...

read more
งานเทพื้นคอนกรีตกับเทคนิคงานสวยเนียนที่ควรรู้

งานเทพื้นคอนกรีตกับเทคนิคงานสวยเนียนที่ควรรู้

งานเทพื้นคืออีกหนึ่งขั้นตอนของการก่อสร้างที่จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญในการลงมือทำ เพราะงานเทพื้นที่ดีนั้นต้องมีทั้งความสมดุลของพื้นที่สามารถใช้งานได้จริง มีความแข็งแรงของชั้นพื้นเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน การใช้คอนกรีตที่มีคุณภาพในการลงงาน...

read more
“ถมทะเล” ไม่ง่ายอย่างที่คิด กับสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มโครงการ

“ถมทะเล” ไม่ง่ายอย่างที่คิด กับสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มโครงการ

การถมทะเลไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิด เพราะเป็นวิธีการที่มีความซับซ้อนในขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ จึงทำให้ก่อนเริ่มโครงการถมทะเลต้องวางแผนกันอย่างละเอียด ไล่ตั้งแต่เรื่องของสภาพแวดล้อม ณ บริเวณที่จะถม ความมั่นคงของพื้นที่ทั้งปัจจุบันไปจนถึงอนาคต...

read more